Informace k vypracování projektu – Kvarta, školní rok 2020/2021

Možnosti zpracování

Miniprojekt lze zpracovat elektronicky (MS PowerPoint, webová stránka, krátký film) nebo v tištěné podobě (referát, plakát (poster)).
 
Každý projekt musí obsahovat:
  • Název miniprojektu
  • Autor miniprojektu
  • Měsíc a rok vypracování
  • Vlastní obsah miniprojektu
  • Odkazy na použité zdroje – je nutné použít minimálně 3 různé zdroje (např. učebnice, kniha, časopis, internet, apod.)

 

Při zpracování je nutné dodržet předepsaný rozsah:
  • MS PowerPoint – 8 stránek (text velikost 14 px, alespoň 5 obrázků – 800 x 600 px)
  • Webová stránka – 5 stránek vč. hypertextových odkazů na zdroje, alespoň 5 obrázků – 800 x 600 px
  • Krátký film – minimální délka vlastního mluveného slova 5 minut
  • Referát – 4 stránky text, formát A4, velikost písma 12 px, řádkování 1,5, alespoň 3 obrázky – max. 8 x 6 cm)
  • Poster – alespoň 7 odstavců textu, 5 obrázků

 

Miniprojekt bude hodnocen takto – Obsahová stránka 65 %, formální a grafická stránka 35 %. Známka z projektu bude mít váhu 5.
 
Nabídnutá témata najdete níže. Výběr projektů začne v pátek 14.5.2021 od 20 hod., kdy zveřejním příspěvek na MS Teams. Téma projektu si zarezervujete zapsáním čísla projektu do diskuse pod příspěvek.
 
 
Termín odevzdání miniprojektu je 15.6.2021 – tištěné verze necháte v kabinetě u mě, popř. u kolegy Mgr. Feltla, elektronické zašlete na e-mail: skavrada@gympolicka.cz

 

Způsob prezentace – poster (plakátové sdělení)

Vypracujte poster (plakát), který by bylo možno vystavit (např. bílý balící papír, popř. papír příslušného formátu). Je také možné poster vytvořit v programu PowerPoint a následně vytisknout. Doporučené rozměry: šířka – od 70 do 90 cm, výška od 50 do 70 cm.

 

Navržená témata

1) Úprava a čištění vody

2) Dělící separační metody a jejich využití

3) Využití kovů v praxi 

4) Využití halogenů a jejich sloučenin v praxi 

5) Výroba a využití plynů získávaných ze vzduchu

6) Výroba významných anorganických kyselin

7) Výroba piva 

8) Chemické látky využívané ve stavebnictví

9) Významné osobnosti chemie

10) Potravinářská aditivita (konzervační látky, sladidla, barviva, regulátory chuti,…)

11) Výroba železa a oceli 

12) Radioaktivita pomáhá i škodí 

13) Výroba skla a keramiky 

14) Chemie a ekologie – kyselé deště, skleníkový efekt, eutrofizace, …

15) Kyselost a zásaditost roztoků – využití, určování a měření pH

16) Krystaly – krystalové soustavy, možnosti přípravy krystalů, využití v praxi 

17) Galvanické články a jejich využití 

18) Elektrolýza a její využití 

19) Rostlinná barviva a jejich význam 

20) Vitaminy – charakteristika, rozdělení, význam

21) Enzymy a hormony – charakteristika, příklady, vztah těchto látek k metabolismu 

22) Zdroje uhlovodíků a jejich zpracování

23) Léčiva – historie, charakteristika, přehled 

24) Bojové chemické látky 

25) Alternativní zdroje energie

26) Barviva – charakteristika, přehled, využití 

27) Nukleové kyseliny – význam, vztah ke genetice 

28) Drogy a návykové látky – rozdělení, přehled, škodlivost

29) Významné makromolekulární látky a jejich využití

30) Sacharidy, lipidy, bílkoviny a jejich vztah k výživě 

31) Chemické látky v televizní reklamě

32) Třaskaviny a výbušiny – charakteristika, přehled, využití, rizika

PTEJTE SE, DISKUTUJTE…

 

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *