Zajímavé weby

Michael Canov's web

Obsahově velmi dobře zpracovaný web. Věnuje se jednotlivým oborům po odborné stránce, nechybí řada obrázků, schémat, fotografií. Najdete zde dostatek zajímavostí, jako například periodickou soustavu prvků ve 242 jazycích.

Chemický vzdělávací portál

Velmi pěkně provedený vzdělávací portál gymnázia Liberec. Kromě periodické tabulky, názvosloví a výpočtů bych zejména upozornil na kvalitně zpracovaný přehled minerálů nebo videa zajímavých chemických pokusů.

Chemické pokusy

Zajímají Vás syntézy anorganických nebo organických sloučenin? Chcete něco vědět o důkazech některých látek, o výpočtech nebo základních laboratorních technikách? Pak navštivte tyto stránky.

Xantina

Stránky věnované těm menším-chemikům začátečníkům, dozvíte se tu nejdůležitější informace o jednotlivých kapitolách chemie (sekunda, tercie). Za zmínku stojí dobře propracovaný slovníček pojmů, minerálů. Dále přehled chemických zákonů nebo možnost procvičit si své znalosti.

Separační metody

Velmi pěkně zpracovaná stránka věnovaná nejběžnějším dělícím metodám. Jako například destilace, filtrace, sublimace, apod. Teoretický popis je doplněn jak schématy, tak fotografiemi reálných aparatur. Rovněž zde můžete najít přehled laboratorního skla.

Fyzikální tabulky - conVERTER

Web věnovaný řadě fyzikálně-chemických konstant, hůře dostupných v literatuře. Své si najdou i fyzici nebo ti, kteří touží po kompletní řecké abecedě.

PENTA - Nebezpečné vlastnosti chemikálií

Na stránkách firmy PENTA jsem objevil přehledný seznam varovných symbolů a přehled R-vět, S-vět a H-vět o nebezpečných účincích chemikálií a správného zacházení s nimi.

Chemické animace

Chemické animaci vytvořené ve FLASHI. Zabývají se problematikou různých procesů jako je osmóza, proteosyntéza nebo třeba Le Chatelierův princip.

Web chemie

Internetový portál zaměřený na podporu výuky chemie. Stránky jsou určeny především učitelům chemie na středních a základních školách, zajímavé informace zde však najdou i studenti či zaměstnanci všech typů škol.

Periodická tabulka na WIKIPEDII

Odkaz na pěkně zpracovanou stránku o periodické tabulce na elektronické encyklopedii WIKIPEDIA. Najdete zde různé podoby periodické tabulky, základní, rozšířené i historické.

WebElements Periodic Table

Interaktivní periodická tabulka s detailním popisem prvků, vlastnostmi, sloučeninami, použití, atd. Najdeme zde i fotografie prvků. Web, který prostě nemá chybu.

Periodická tabulka prvků

Podobně zpracovaný web (graficky chudší) jako předchozí, vlastnosti prvků, nechybí i historie a objevení prvků. Můžete si také stáhnout program periodická tabulka.

Chemická olympiáda

Oficiální stránky nejznámější chemické soutěže pro základní a střední školy. Naleznete zde zadání aktuálního ročníku, zadání proběhlých ročníků, výsledkové listiny, apod.

Středoškolská odborná činnost

Stránky středoškolské odborné činnosti – soutěže pro talentované středoškoláky. Můžete si zde stáhnout celou řadu dokumentů nutných k účasti v této soutěži. Přečtete si tu vítězné práce nebo výsledkové listiny minulých ročníků.

KSICHT

Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tématikou. Je určen pro středoškoláky, kteří mají rádi chemii. Nabízí zábavu, poučení, zajímavosti,….

VŠCHT Praha

Oficiální stránky VŠCHT – vysoké školy chemicko-technologické, naší nejstarší fakulty chemicko – technologické.

FCHT UPCE

Oficiální stránky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, naší nejlepší 😛 fakulty chemicko – technologické.

FCH VUT Brno

Oficiální stránky fakulty chemické VUT Brno, naší nejmladší fakulty chemicko – technologické.