Profesní chemie aneb co dál??

PROČ SI VYBRAT PŘEDMĚT PROFESNÍ CHEMIE?

Důvodů může být hned několik. Miluješ chemii nemůžeš bez ní být 🙂 Chystáš se studovat obory, kde budeš chemii potřebovat. Uvědomuješ si, že chemie je aplikovaný obor, který má velmi široké uplatnění, prakticky od podzemí až do vesmíru. Chemie a chemici budou vždy potřeba. Buďme ale konkrétnější a řekněme si, kam s chemií. Samozřejmě se nabízí, v dnešní době nepříliš populární chemické fakulty (Univerzita Pardubice, VŠCHT Praha, VUT Brno), chemické obory na přirodovědeckých fakultách a pak pochopitelně znalost chemie vyžadující lékařské a veterinární fakulty, farmaceutické, zemědělské a lesnické fakulty. Chemie se vám ale také hodí na určitých oborech stavebních nebo strojních fakult. Zkrátka chemie je v dnešní době in a každý s technickým a přírodovědným vzděláním si práci najde.

K JAKÝM PŘEDMĚTŮM SE CHEMIE HODÍ?

Asi nejčastější kombinací je chemie-biologie-fyzika, vhodná ke studiu lékařských, veterinárních a farmaceutických oborů. Pokud se zajímáte o techničtější obory, pak se vám hodí kombinace chemie-matematika-fyzika, ale také chemie-matematika-biologie. Nepříliš častou, ale rozhodně praktickou kombinací je chemie-matematika-informatika. Když se na mě studenti obrací s otázkou: jaký třetí předmět si vybrat, když volba dvou je naprosto jasná. Odpovídám, měl by to být hlavně takový předmět, který při svém studiu využijete. Procházet posledními dvěma roky studia jako nůž máslem není úplně ideální přístup. Kolikrát jsem od našich absolventů slyšel: „…že já si tehdy místo….radši nezvolil…., teď mi to chybí“. Nabízí se třeba druhý cizí jazyk. Umět jazyk je devíza, kterou rozhodně využijete, ale na druhou stranu vám řada chemiků potvrdí, že po odborné stránce je angličtina plně dostačující. Otevřete si studijní plány všech potencionálních vysokých škol a to vám hodně napoví.

JAK PROBÍHÁ VÝUKA PROFESNÍ CHEMIE?

Jak už zřejmě víte, výuka předmětu Profesní chemie probíhá v posledních dvou letech studia. V septimě a třetím ročníku se vyučují 2 hodiny týdně, součástí je 7 laboratorních cvičení, ale reálně se stihne o něco méně. Tento rok studia je zaměřen na rozšíření a upevnění znalostí z obecné a anorganické chemie, základům chemické analýzy a většině chemickych výpočtů. Součástí předmětu je také zpracování ročníkového projektu podle zadaného tématu metodou skupinové práce. V oktávě a čtvrtém ročníku se zaměrujeme na fyzikální a organickou chemii, biochemii a metody instrumentální analýzy. Počet laboratorních cvičení je podobný jako ve předešlém roce studia. Studenti jsou připravováni v souladu s požadavky k přijímacím zkouškám na VŠ.

h

Učební plán pro septimu a 3. ročník

h

Učební plán pro oktávu a 4. ročník

PTEJTE SE, DISKUTUJTE…

 

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *