Doporučená literatura

Nižší stupeň

Beneš P. a kol.: Základy chemie 1, Fortuna, 2000.


zaklady_chemie_1Velmi pěkně zpracovaná edice učebnic. V zadní části učebnice najdeme potřebné tabulky. Tento díl se věnuje kapitole směsi, složení látek, úvod do chemických reakcí, charakteristiky základních sloučenin, kyseliny, hydroxidy a soli.

 

Vyšší stupeň

Beneš P. a kol.: Základy chemie 1 - pracovní sešit, Fortuna, 2000.


prac_sesit_1 Pracovní sešit k 1. dílu obsahuje řadu a úloh a cvičení, nejen teoretické, ale i návody na praktické úlohy. Je přehledná, vybavena řadou obrazového materiálu.

 

Beneš P. a kol.: Základy chemie 2, Fortuna, 2000.


zaklady_chemie_2 Druhý díl této edice obsahuje kapitoly věnované redoxním reakcím, energii chemických reakcí, úvodu do organické chemie, uhlovodíkům a jejich derivátům, přírodním látkám a nechybí kapitola člověk a chemie.

 

Beneš P. a kol.: Základy chemie 2 - pracovní sešit, Fortuna, 2000.


prac_sesit_2 Pracovní sešit k 2. dílu obsahuje řadu a úloh a cvičení, nejen teoretické, ale i návody na praktické úlohy. Je přehledná, vybavena řadou obrazového materiálu.

 

Beneš P. a kol.: Základy praktické chemie 1, Fortuna, 2005.


prakticka_chemie_1 První díl z alternativní řady učebnic chemie. Učivo je v této řadě zaměřeno ryze prakticky a je doprovázeno příklady využití chemie v běžném životě. Klade důraz především na to, aby žáci vnímali chemii jako součást života.

 

Beneš P. a kol.: Základy praktické chemie 1 - prac. sešit, Fortuna, 2005.


prakticka_chemie_prac_sesit_1 Pracovní sešit k 1. dílu obsahuje řadu a úloh a cvičení, oproti pracovním sešitů z předchozí edice obsahuje řadu nových obrázků, které jsou voleny velmi intuitivně. Nechybí i návody na praktická laboratorní cvičení.

 

Beneš P. a kol.: Základy praktické chemie 2, Fortuna, 2005.


prakticka_chemie_2 Druhý díl z alternativní řady učebnic chemie. Rovněž učivo tohoto dílu je zaměřeno prakticky, kopíruje tématické celky edice Základy chemie, ale zaměřuje se na praktickou část. Za každou kapitolou najdeme test k vyzkoušení. 

 

Beneš P. a kol.: Základy praktické chemie 2 - prac. sešit, Fortuna, 2005.


prakticka_chemie_prac_sesit_2 Pracovní sešit k 2. dílu obsahuje řadu a úloh a cvičení, oproti pracovním sešitů z předchozí edice obsahuje řadu nových obrázků, které jsou voleny velmi intuitivně. Nechybí i návody na praktická laboratorní cvičení. V obou dílech najdeme za každou kapitolou test k vyzkoušení.