Chemické básničky

s-prvky, p-prvky (nepřechodné prvky)

g

I. A - Alkalické kovy

Helenu bal Na Kolena Robustní Cestář Franc.
g

II. A - Kovy alkalických zemin

žela Magda Caňonem, Srážela Banány Ramenem.
g

III. A - Triely (skupina boru)

Byl Ale Gagarin Indická Tlama.
g

IV. A - Tetrely (skupina uhlíku)

Caždý Sicilský Germán Snědl Plumbum.
g

V. A - Pentely (skupina dusíku)

Náš Pan Asistent Sbalil Biletářku.
g

VI. A - Chalkogeny

Ó, Slečno, Sejměte ž Podprsenku.
g

VII. A - Halogeny

Franta Cloumal Bručí Iako Atom.
g

VIII. A - Vzácné plyny

Helena Nechtěla s Arogantním Králem Xenofonem Randit.

d-prvky (přechodné kovy)

g

III. B - skupina scandia

Scotland Yard Lapil Akcionáře.
g

IV. B - skupina titanu

Titanové Zrnko Hafá.

g

V. B - skupina vanadu

V Nebi TaDuby.
g

VI. B - skupina chromu

Cromagnonci Mořili Waldemara Signálem.
g

VII. B - skupina manganu

Mnohá Technika Rezaví, Bohužel.
g

VIII. B - triády přechodných kovů

Ferina Cobalt Ničí Rumem Rozohněn Podstavec Osamělého Irského Planetoletu.
g

I. B - skupina mědi

Cucej Agave Automaticky.
g

II. B - skupina zinku

Zničil Ceduli Hugo?

periody a f-prvky (vnitřně přechodné kovy)

f

2. perioda

bal Bedřich Boženu, Celou Nahou. Ó Fuj, Nestyda.

f

3. perioda

Na Mágovu Almaru Si Podivně Sedl Chlupatý Arab.

f

4. perioda

Scandující Titáni Veřejně Cradli Mincovní Železné Coše, Nikterak Cupodivu Značené.
f

5. perioda

Yvona Zradila Nebeské Mocnosti, Ty Co Ruskou Rudou Hvězdou Podráždily Agresivního Diplomata.

f

6. perioda (bez lanthanoidů)

skyplně Hafali Takoví Welcí Rekové, Oslňujíc Irské Ptáky a Hugenoty.
Harfu ta Wyložil Renatě Osobně IRychle, Potom dal Auto do Hangáru.

Lanthanoidy

Laciné Ceny Prasat Nedovolily Prometheovi Smésti Europu GdTby chaly Horkou Erotickou Tmu Ybišku Lučního.

Aktinoidy

Activita Theodorových Pazourů Urážela Nepůvabnou Pubertální Američanku Cumlající Brkem Café Espresso s Filmovým Milovníkem Novákem Lórencem.