Laborky – Profesní chemie I.

Seznam laboratorních cvičení pro předmět Profesní chemie I. 1) Dělicí metody – destilace, chromatografie 2) Reakce a vznik komplexních sloučenin pracovní návod pracovní návod pracovní list pracovní...
ViBuCh – vzdělávací i-kurz pro budoucí chemiky

ViBuCh – vzdělávací i-kurz pro budoucí chemiky

CO JE TO ZAČ? Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno, zahájila nový ročník chemického korespondenčního semináře ViBuCh, tedy Vzdělávací i-kurz pro Budoucí Chemiky. Letos je seminář tématicky zaměřen na organickou syntézu, polutanty v životním prostředí a...

Laborky – Profesní chemie II.

Seznam laboratorních cvičení pro předmět Profesní chemie II. 1) Stanovení reakčního tepla chem. reakce 2) Le Chatelierův princip 3) Stanovení obsahu H3PO4 v Coca-Cole pracovní návod pracovní návod pracovní návod pracovní list pracovní list pracovní...

Laborky – Sexta, druhák

Seznam laboratorních cvičení pro třídy sexta a 2.A 1) Reakce sloučenin s-prvků 2) Reakce sloučenin d-prvků pracovní návod pracovní návod pracovní list pracovní...