Laborky – Kvinta, prvák

Seznam laboratorních cvičení pro třídy kvinta a 1.A 1) Dělicí metody I. 2) Dělicí metody II. 3) Radioaktivita 4) Stanovení Mr, chemická vazba 5) Příprava látek určité hmotnosti 6) Jednoduché preparativní úlohy 7) Oxidačně-redukční reakce 8) Příprava roztoků,...

Laborky – Septima, třeťák

Seznam laboratorních cvičení pro třídy septima a 3.A 1) Reakce sacharidů 2) Důkaz a vlastnosti bílkovin pracovní návod pracovní návod pracovní list pracovní...

Laborky – Kvarta

Seznam laboratorních cvičení pro třídu kvarta 1) Oxidačně-redukční reakce, elektrolýza pracovní návod pracovní...

Laborky – Profesní chemie I.

Seznam laboratorních cvičení pro předmět Profesní chemie I. 1) Dělicí metody – destilace, chromatografie 2) Reakce a vznik komplexních sloučenin pracovní návod pracovní návod pracovní list pracovní...

Laborky – Profesní chemie II.

Seznam laboratorních cvičení pro předmět Profesní chemie II. 1) Stanovení reakčního tepla chem. reakce 2) Le Chatelierův princip 3) Stanovení obsahu H3PO4 v Coca-Cole pracovní návod pracovní návod pracovní návod pracovní list pracovní list pracovní...

Laborky – Sexta, druhák

Seznam laboratorních cvičení pro třídy sexta a 2.A 1) Reakce sloučenin s-prvků 2) Reakce sloučenin d-prvků pracovní návod pracovní návod pracovní list pracovní...