CO JE TO ZAČ?

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno, zahájila nový ročník chemického korespondenčního semináře ViBuCh, tedy Vzdělávací i-kurz pro Budoucí Chemiky. Letos je seminář tématicky zaměřen na organickou syntézu, polutanty v životním prostředí a vznik života na Zemi. Obsahuje však i úlohy z jiných oblastí.

JAK TO CELÉ PROBÍHÁ?

V listopadu se konají v Brně víkendová setkání, jejichž součástí budou například přednášky z uvedených oblastí a praktická cvičení v moderně vybavených chemických laboratořích. Pro nejlepší řešitele je uspořádáno v létě týdenní soustředění. Úspěšní řešitelé semináře ViBuCh mohou navíc požádat o prominutí přijímací zkoušky na bakalářské obory programu Chemie na Přírodovědecké fakultě MU.

VÍCE INFORMACÍ

Leták semináře si můžete stáhnout na: http://vibuch.math.muni.cz/upload/vibuch.pdf

Pro více informací prosím navštivte webové stránky http://vibuch.math.muni.cz/

PTEJTE SE, DISKUTUJTE…

 

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *